Fecho de Contas 2016: Aspetos Contabilísticos e Fiscais